Takaisin ylös ↑ Feedcowboy.com

Integraljooga


Integraljooga®

Sana “jooga” tarkoittaa yhdistää tai liittää muinaisessa sanskritinkielessä. Se on täydellinen kuvaus Integraljoogan tieteestä ja filosofiasta. Integraljooga® yhdistää joogan eri linjat monipuoliseksi elämäntavaksi. Tarkoituksena on edistää jokaisen yksilön kaikkien puolien tasapainoista kehitystä.
Integraljoogan kuusi haaraa ovat kukin voimakkaita työkaluja itsekurin saavuttamisessa. Yhdistettyinä vaikuttamaan ihmisen koko olemukseen tulokset ovat välittömästi sekä hienovaraisia että syvällisiä ja mitattavissa.

Integraljoogaharjoitus on kokonaisvaltainen kokemus, se vahvistaa ja huoltaa kehoa, toimii stressinpoistona ja rauhoittaa mieltä.
Integraljoogaharjoitukseen kuuluu:
Alkumantrat
Aurinkotervehdyksiä lämmittelynä
Asanaharjoitus – fyysiset harjoitukset
Syvärentoutus
Pranayama – hengitysharjoitukset
Lyhyt meditaatio
Loppumantrat

Integraljoogan® kuusi haaraa:

Hatha Jooga
Keskittyy kehon fyysiseen puoleen asanoiden avulla (asentoharjoitukset), pranayamalla (hengitysharjoitukset), mudrilla, kriyaharjoituksilla (puhdistavat harjoitukset), joogisella ruokavaliolla ja syvärentoutuksella.

Karma Jooga
Toiminnan ja pyyteettömän palvelun polku. Palvelua ilman kiinnittymistä tekemisen tuloksiin.

Raja Jooga
Mielen tasapaino ja hallinta jotka saavutetaan eettisillä harjoituksilla, keskittymisellä ja meditaatiolla.

Jnana Jooga
Älyllinen lähestyminen. Lähestytään tiedon kautta, tiedon siitä, mikä todella on olemassa, joka on muuttumaton. Joka valitsee tiedon polun pääsee yhteyteen koko maailmankaikkeuden kanssa.

Bhakti Jooga
Omistautumisen polku: Jatkuva omistautuminen, rakkaus, ajatukset ja palvelus kohdistettuna Jumalalle. Bhaktijoogaa voi harjoittaa kuka vaan. Ainoa, mitä tarvitaan on usko ja jatkuva Jumalan muistaminen.

Japa Jooga
Japa tarkoittaa mantran toistamista – mantra on äänirakenne, joka koostuu yhdestä tai useammasta tavusta, joka/jotka edustavat tiettyä ominaisuutta jumalallisesta värähtelystä.


More about Integral Yoga Hatha®: www.yogaville.org

 

Integraljoogatunnin ohjaa Teija Enoranta (Shabad Deep Kaur & Brahm Giani).

Jaa:

Viimeisimmät julkaisut